Nuevos parches de DC

jiXo
Subidos a la sección de parches del área de DC tres nuevos parches: Net De Tennis JAP *60 hz fix*, MDK2 with CDDA USA *60 hz fix* y Soul Calibur PAL *Sound fix*.